Kodukord

Kuusalu Keskkooli spordikeskuse

KODUKORD

Kinnitatud Kuusalu Keskkooli direktori käskkirjaga 11.08.2020 nr 1-3/33

 

1.Külastusaeg

 

1.1.   Kuusalu Keskkooli spordikeskuse (edaspidi Spordikeskuse) lahtiolekuajad on fikseeritud Spordikeskuse kodulehel www.kuusaluspordikeskus.ee ja spordihoone välisuksel. Suveperioodil, riiklikel pühadel, eriürituste toimumisel ja koolivaheaegadel võivad lahtiolekuajad tavapärasest erineda. Erisustest informeeritakse külastajaid Spordikeskuse kodulehel ja spordihoone välisuksel.

1.2.  Piletite müük lõpeb 1 tund enne Spordikeskuse sulgemist.

1.3. Külastusaega ajapiiranguga pääsmete puhul hakatakse arvestama kassas ostu registreerimise hetkest. Üks külastuskord kestab tavaliselt 1 või 2 tundi vastavalt hinnakirjale.

1.4.  Külastusaja ületamisel tuleb üle läinud aja eest tasuda täiendavalt: 1 minut = 0.15 eurot.

1.5.  Ruumide ja väljakute kasutus algab broneeritud aja alguse hetkest ja lõpeb broneeritud aja lõpu hetkeks. Treeninguks või ürituseks ettevalmistusaeg ja hilisem vahendite tagasipaigutamine kuulub broneeringuaja sisse. Broneeringu kasutaja peab arvestama vajaliku ajavaruga ja planeerima treeningu/ürituse selliselt, et ruumid/väljakud oleks vabastatud järgmisele kasutajale õigeks ajaks. Broneeringu kasutajatel on õigus kasutada pärast broneeringuaja lõppu kuni 15 minutit riietus- ja pesuruume. Broneeringuaja ületamisel tuleb tasuda vastavalt ruumi hinnakirja hinnale minimaalselt 30 minuti eest.

1.6. Riietusruumidesse pääseb 15 minutit enne treeningu algusaega.

1.7.  Külastuste puhul tuleb arvestada treeningujärgseks riietumiseks kuluva ajavaruga selliselt, et spordihoonest lahkumine on hiljemalt  sulgemisajal.

 

2.Teenuste eest tasumine

 

2.1. Ühekordse külastuse eest tuleb tasuda kaardimaksega või sularahas kohapeal, enne treeningusse minekut, vastavalt kehtivale hinnakirjale. Mitmekorrapääsme puhul  aktiveeritakse ostu sooritamisel ligipääs vastavalt ostetud teenuse liigile.

2.2. Sooduspileti ostmisel tuleb esitada vastav dokument. 0-3-aastased lapsed saavad Spordikeskust kasutada tasuta.

2.3. 10-  ja  30-korra kaart on kehtiv üks aasta alates ostmise päevast.

2.4.  Ligipääs ostetud teenuseliigi kasutamisele toimub magnetkaardi ja  kapivõtmega, mis tuleb treeningu lõppedes tagastada spordihoone administraatorile. Magnetkaardi või kapivõtme kaotamisel tuleb tasuda Spordikeskusele hüvitist vastavalt hinnakirjale.

2.5.  Külastajal on õigus viibida Spordikeskuse  nendes ruumides ja/või rajatistel, milliste eest on tasutud kassasse,  vastavalt Spordikeskusega tehtud kirjalikule kokkuleppele või mille kohta on tehtud broneering Spordikeskuse broneeringutabelisse.

 

3.Spordikeskuse head tavad

 

3.1. Spordikeskuse hooned ja rajatised on ette nähtud teatud kindlate spordialade harrastamiseks. Igal treenimisalal tohib tegeleda üksnes ala(de)ga, milleks antud saal või rajatis on ette nähtud, järgides seejuures vastavaid reegleid ja käitumistavasid. Sealhulgas tuleb arvestada, et kui ühes ruumis või territooriumil toimuvad samaaegselt erinevate gruppide treeningud, tuleb gruppidel  tagada üksteisele vaba ligipääs oma alale koos vajamineva inventariga.

3.2. Spordihoone ruumides tuleb hoida puhtust ja korda. Alates fuajee riietehoiust tuleb Spordikeskuses kasutada puhtaid sportlikke või muid madala kontsaga sisejalatseid, kilesusse või käia ilma jalanõudeta.

3.3. Spordikeskuse külastaja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest. Tervislikust seisundist (s.h haigused, kurnatus, väsimus, valed võtted, jne.) ning treenija hooletusest tulenevate vigastuste ja traumade eest Spordikeskus ei vastuta.

3.4. Eelkooliealiste laste oskuste ja tervisliku seisundi eest vastutavad nende saatjad, kes peavad olema vähemalt 18-aastased.

3.5.Treeningud/tunnid toimuvad üldjuhul ilma kõrvaliste isikute juuresviibimiseta. Erandiks on juhud, kus vaatleja(te)l on selleks treeneri/õpetaja nõusolek ning vaatleja(te) kohalolu ei sega treeningu läbiviimist.

3.6. Külastajad on kohustatud kasutama Spordikeskuse seadmeid ja inventari vastavalt nende sihtotstarbele. Treeningu käigus kasutatav inventar tuleb pärast treeningu lõppemist asetada samale kohale, kust see võeti ning vajadusel desinfitseerida.

3.7. Treeningrätiku kasutamine on soovituslik, jõusaalis ja rühmatreeningutes kohustuslik.

3.8. Külastajad suhtuvad kaaskülastajatesse arvestavalt ja hoolivalt.

3.9. Külastajad kasutavad Spordikeskuse hooneid ja rajatisi sihtotstarbeliselt, seadmeid ja inventari heaperemehelikult. Külastaja, kes kahjustab Spordikeskuse hooneid, rajatisi, inventari, seadmeid vm. vara, hüvitab Spordikeskusele kahju täies ulatuses. Alaealise poolt tekitatud kahju hüvitab tema vanem või eestkostja.

3.10. Spordikeskusesse ja selle territooriumile jäetud isiklike asjade eest Spordikeskus ei vastuta. Leitud esemeid säilitatakse üks kuu.

3.11. Spordikeskus üldjuhul Külastajatele kuuluvaid treeningvahendeid ja inventari ei hoiusta, v.a juhul, kui see on Spordikeskusega eelnevalt kooskõlastatud.

3.12. Õpilastel on keelatud viibida spordisaalides ilma treeneri/õpetaja järelvalveta.  Põhikooli, gümnaasiumiõpilaste ja treeningrühmade puhul peab iga 15. õpilase kohta olema üks täisealine saatja. Põhikooli-, gümnaasiumiõpilaste ja treeningrühma saatja vastutab rühma tegevuse ja käitumise eest ning tagab rühmaliikmete õigeaegse väljumise nii saalist kui riietusruumist.

3.13. Õpilastel on lubatud viibida Spordikeskuse fuajees ja kohvikus mitte enam kui 30 minutit  enne treeningu algusaega ja 30 minutit  pärast treeningu lõppemist.

3.14. Noored vanuses 14.-16.a võivad iseseisvalt külastada jõusaali üksnes vanema või hooldaja kirjalikul nõusolekul. Noored vanuses 12.-14.a tohivad jõusaalis treenida üksnes koos täiskasvanud saatjaga. Alla 12.a on jõusaalitreeningud mittekohased.

3.15. Alates 1.klassist  on riietumine nõutav oma soole vastavas riietusruumis.

3.16. Spordikeskuse riietus-ja duširuumides ei ole lubatud raseerimine, habemeajamine, juuste värvimine, pediküür, keha koorimine jms. tegevused. Isikliku fööni ja muude isiklike elektriliste vahendite kasutamine on keelatud.

3.17. Saunades õlide, mee, soolade jm kehahooldusvahendite kasutamine on keelatud. Saunalaval tuleb istumise all kasutada rätikut. Leili visatakse mõõdukalt, ainult sooja veega kuivadele kividele, arvestades seejuures kaassaunaliste soovidega. Vihtlemine ei ole lubatud. Aurusaunas ollakse ujumisriietes. Peale saunade kasutamist loputatakse end duši all puhtaks.

3.18. Söömine ja magusate jookide joomine spordisaalides on keelatud.

3.19. Spordikeskuses ja territooriumil on suitsetamine, alkohoolsete ja narkootiliste ainete tarbimine ning narko-ja/või alkoholijoobes viibimine rangelt keelatud.

3.20. Külastajate turvalisuse tagamiseks on spordikeskuses videovalve.

3.21. Küsimuste ja probleemide korral, s.h märgates kaaskülastajate kõrvalekaldeid headest tavadest kinnipidamisel või täheldades käitumist, mis võib viidata terviseprobleemidele, tuleb pöörduda administraatori, treeneri või valveinstruktori poole.

 

4. Ujula kasutamise head tavad

 

4.1. Enne igat basseini minekut, s.h saunast tulles, peab ennast pesema ilma ujumisriieteta ja tuleb eemaldada korralikult meik. Pesemine on soovitatav ka pärast basseini kasutamist.

4.6. Ujulas on soovitav kasutada ujumismütsi, kui juuksed on pikemad kui 2 cm -  nii kaitstakse oma juukseid ja hoitakse ujula vesi puhtana. Pikkade juuste korral (alates õlgadeni ulatuvatest juustest) on ujumismüts kohustuslik.

4.4. Kõigil ujula külastajatel, s.h väikelastel, on kohustuslik kanda ujumisriideid. Lühikestes pükstes ja aluspesus on ujula kasutamine keelatud. Väikelastel on nõutav ujumismähkme kasutamine. Ujumiseks võib kasutada ujumistrikood või ujumispükse (needid, trukid, lukud, nööbid ja šortsid  ei ole lubatud)

4.5. Libisemiskindlate basseinijalanõude  kandmine on ujulas soovitatav nii hügieenist lähtuvalt kui ka libedal põrandal kukkumiste ennetamiseks.

4.7. Ujulapiirkonnas on keelatud jooksmine, hüppamine, kaaskülastajate häirimine vms tegevus, mis ohustab külastaja enda ja kaaskülastajate turvalisust ja heaolu.

4.8. Koolieelikutest  külastajad saavad ujulat kasutada üksnes täiskasvanud saatjaga.

4.9. Ujumine toimub pikisuunaliselt, rajatähiste vahel, parempoolset liiklust järgides. Rajad, millel toimuvad rühmatunnid, on eraldi märgistatud ning nendel radadel tohivad ujuda ainult vastavasse treeningusse registreerunud külastajad.

4.10. Treeningrühma suurus suures basseinis on maksimaalselt 10 täiskasvanud ujujat 1 raja kohta või 12 last 1 raja kohta. Lastebasseinis tohib korraga ujuda kuni 10 inimest. Mullivannis tohib korraga viibida 4 täiskasvanut või 5 last.

4.11. Ujulas ei ole lubatud ujuda põikisuunaliselt. Ujumisrada võib vahetada ainult rajapiirete alt läbi ujudes. Rajapiiretel istumine ja seismine on keelatud.

4.12. Vettehüpped on lubatud ainult stardipukkidelt või nende kõrvalt. Vigurhüpped on keelatud.

4.13. Kõik ujumise jooksul kasutatavad vahendid tuleb treeningujärgselt asetada samasse kohta, kust need võeti.

4.14. Leilisaunas on soovitatav viibida ilma ujumisriieteta, sest ujumisriietelt võivad eralduda ained, mis ei ole tervisele kasulikud.

4.15. Enne riietusruumi minekut tuleb ennast duširuumis kuivatada.

4.16. Treeningu lõppemisel peab kapiukse jätma lukustamata ning kapivõti ja magnetkaart tuleb tagastada administraatorile.

 

5. Broneeringute tegemise kord

 

5.1. Spordikeskus teenindab esmaspäevast reedeni kell 7.00-18.00 broneeringute tegemisel eelisjärjekorras Kuusalu valla koole nende õppetundide, ringitundide ja ürituste läbiviimisel. Seejärel arvestatakse broneeringute tegemisel teiste laste ja noortega tegelevate klubide ja juhendajate soove, viimases järjekorras saavad aegu broneerida muud soovijad.

5.2. Esmaspäevast reedeni kell 18.00-22.00 ja nädalavahetustel on broneeringute tegemisel eelisjärjekorras täiskasvanute treeninggrupid, eraisikud ja ettevõtted, kes tasuvad rendihinda täies mahus.

5.3. Regulaarsete siseruumide broneeringute tegemiseks tuleb jooksva  aasta 15.septembriks täita  Kuusalu valla kodulehel elektrooniline taotlusvorm:https://www.kuusalu.ee/kuusalu-spordikeskuse-regulaarsete-broneeringute-taotlus  Regulaarsete välirajatiste broneeringute tegemiseks tuleb jooksva aasta 1.aprilliks täita  Kuusalu valla kodulehel elektrooniline taotlusvorm: https://www.kuusalu.ee/kuusalu-spordikeskuse-regulaarsete-broneeringute-taotlus

5.4 Esialgne regulaarne sisebroneeringute kava kinnitatakse vastavalt laekunud soovidele, käesoleva kodukorra punktidele 5.1-5.2  ja Kuusalu Keskkooli tunniplaanile jooksva aasta 15.oktoobriks ja välirajatiste broneeringute kava jooksva aasta 1.maiks.

5.5 Edasised muudatused ja uued laekunud soovid lisatakse broneeringute plaani jooksvalt vastavalt vabadele aegadele ning aegade  vahetuskokkulepetele.

5.6 Ühekordseid pikemaid broneeringuid rohkem kui  4 tundi kestvateks võistlusteks, üritusteks, laagriteks saab teha kuni 1 aasta ette kokkuleppel Spordikeskuse juhatajaga.

5.7 Ühekordseid lühemaid broneeringuid kuni 4 tundi kestvateks treeninguteks, võistlusteks, üritusteks saab teha vabade aegade olemasolul jooksval nädalal kokkuleppel Spordikeskuse administraatoriga ning kaugemale kui 1 nädal kokkuleppel Spordikeskuse juhatajaga. 

5.8 Spordikeskusel on mõjuval põhjusel alati õigus vähemalt 1-nädalase kirjaliku etteteatamisega meili teel broneering üles öelda kas ühekordselt või lõplikult.

5.9 Spordikeskus pakub võimalusel alati asendusaegu ja ruume, kui tekib põhjus  broneering üles öelda.

5.10 Broneeringute eest tasutakse vastavalt Kuusalu Vallavalitsuse kehtestatud korraldustele ja Kuusalu Vallavalitsuse poolt Kuusalu Keskkooli Spordikeskusele kehtestatud  hinnakirjale.

5.11 Broneeringute eest võib tasuda iga kord pärast broneeringu kasutamist Spordikeskuse kassasse või üks kord kuus Kuusalu Vallavalitsuse esitatavate arvete alusel.

5.12 Broneeringu mittekasutamisel tuleb sellest kirjalikult ette teatada vähemalt 1-nädal. Kui on tegemist erakorralise olukorraga, siis tuleb broneering tühistada kohapeal või telefoni teel vähemalt broneeringu alguskellaajaks.

5.13 Kui broneeringut ei kasutata, aga sellest pole ette teatatud, siis esitatakse selle eest arve ja/või võetakse seda arvesse negatiivse asjaoluna treeningaegade jaotamisel edaspidi.

 

6.Üldine

 

6.1. Spordikeskuse personalil on õigus nõuda kodukorda rikkunud külastajate lahkumist Spordikeskusest ja selle territooriumilt.

6.2. Kodukorra juhiste mittetäitmise korral on Spordikeskusel õigus hüvitamiseta peatada ajutiselt või lõplikult ligipääs Spordikeskuse teenustele.

 


PALUME KÜLASTAJATELT MÕISTVAT SUHTUMIST REEGLITESSE JA SOOVIME MEELDIVAID SPORDIELAMUSI!